กระเป๋าที่เราใช้งานอยู่ทุกวันมีที่มาอย่างไร

กระเป๋าที่เราใช้งานนั้นก็นับว่าเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย และมีประวัติความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาเลย ซึ่งยุคแรกๆของกระเป๋ามีการใช้ กระเป๋ามีที่มาอย่างไร เพื่อใช้งานเพียงเท่านั้นซึ่งมีการประกอบเป็นรูปร่าง จากการนำผ้า หนังสัตว์หรือวัตถุดิบที่หาได้ง่ายที่มีความเหนียว และทนทานมาใช้ทำเป็นกระเป๋า

ผู้ที่ต้นคิดก็คือพระสงฆ์ ที่ทวีปแอฟริกา เพื่อที่จะใช้เป็นที่ที่เอาไว้เก็บพระเครื่องและเครื่องรางทั้งหลาย และต่อมาก็ได้มีการแพร่หลายขึ้นในผู้หญิง และเริ่มเกิดเป็นแฟชั่นตามมา

ยุคปี ค.ศ.ที่ 1500-1800

จะเป็นยุคที่กระเป๋าถือและกระเป๋าแขวนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในผู้ชายและผู้หญิง เป็นเพราะพวกเขาต้องทำการพกเงินสดและของส่วนตัวออกไปข้างนอกและกระเป๋าในสมัยนั้นจะมีรูปแบบแตกต่างกันไป เช่น กระเป๋าที่มีการใช้เชือกถักยาว กระเป๋าที่มีการใช้ตะขอ กระเป๋าหนัง

และกระเป๋าแบบถุงสะพายจะเป็นกระเป๋าที่หายากมากในสมัยนั้น และส่วนกระเป๋าที่กล่าวมานั้นจะเป็นการใช้ติดสายพานหรือเข็มกัด เพราะการแต่งตัวในสมัยนั้นเป็นการแต่งตัวโดยแต่งตัวแบบที่บ่งบอกถึงสถานะทางสังคม เช่น มีการตกแต่งของอัญมณีที่ล้ำค่าต่างๆ

ยุคปี ค.ศ. ที่ 1800-1900

ในสมัยนั้นจะมีการค้นพบ เมืองโรมันแห่งปอมเปอิ ซึ่งมีการค้นพบในศตวรรษที่ 18 ซึ่งสิ่งที่เป็นของที่มีลักษณะคล้ายกับ กรีกโบราณและโรมันโบราณ จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสมัยนั้น ซึ่งจะมีการทำกระเป๋าแนวโบราณมากและได้มีดารพัฒนาของแฟชั่นขึ้นเรื่อยอีกด้วย

ยุคปี ค.ศ. ที่ 1900-ปัจจุบัน

เป็นการผลิตกระเป๋าที่มีศิลปะและแฟชั่นเข้ามาผสมอย่างมากและมีการวิวัฒนาการของกระเป๋ามากขึ้น ตามความต้องการ และกระเป๋าถือของผู้หญิงมีการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆและมีอิทธิพลมากที่สุดในการที่จะสร้างกระเป๋า

และมีการใช้แรงงานผู้หญิงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะทำให้ตอบสนองความต้องการของผู้หญิงมากขึ้น และส่งผลให้มีกระเป๋าที่สามารถใช้งานได้หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานและช่วงปีศตวรรษที่20 ได้มีนักออกแบบกระเป๋าเพิ่มขึ้นมากมาย และมีนักออกแบบกระเป๋าหนังหรือกระเป๋าถือที่รู้จักหรือโด่งดังกั

นทั่วโลก เช่น Gucci, Louis Vuitton, เป็นต้น และยังมีนักออกแบบแฟชั่นที่โด่งดังเกิดขึ้นมาอีกด้วย เช่น Dior, Chanel, Versace เป็นต้น และกระเป๋าเป็นสิ่งที่เปียบเสมือนอุปกรณ์เสริมที่สำคัญในแฟชั่น

ที่ซึ่งจะเป็นไปในแต่ล่ะฤดูการต่างๆไปแล้ว และนอกจากนี้กระเป๋าจะทำให้แสดงถึงการบ่งบอกรสนิยมของคนๆนั้นได้อีกด้วย เช่น ชอบกระเป๋าแนว แฟชั่น เรียบหรู และการใช้งานโดยเฉพาะ

 

ได้รับการสนับสนุนเรื่องราวโดย    wm เครดิตฟรี 100