การครอบครองดินแดนออสโตมัน ของ รัสเซียตลอดคริสต์ศตวรรษที่ 19

กองทัพรัสเซียได้บุกเข้าไปถึงชานกรุงคอนสแตนติโนเปิลแต่ประเทศตะวันตกดำเนินการทางการทูตยับยั้งไม่ให้รุกคืบต่อไปแรงกดดันของอังกฤษทำให้รัสเซียยินยอมว่าจะตกลงสงบศึกในเดือนมกราคม ปี1878 ในเดือนมีนาคม ปี 1878 มีการลงนามในสนธิสัญญา

ซึ่งรัสเซียได้มีโอกาสกอบกู้สถานของการที่เคยเป็นผู้แพ้ในสงครามไคเมียในครั้งนั้นอังกฤษร่วมมือกับฝรั่งเศสตุรกี

ขัดขวางไม่ให้รัสเซียอ้างสิทธิเหนือกรุงคอนสแตนติโนเปิลและเขตช่องแคบ แต่ครั้งนี้ตุรกียอมรับเอกราชของดินแดนต่างๆที่รัสเซียสนับสนุนอันได้แก่ โรมันเนีย เซอร์เบีย มอนเตเนโกร และ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 

แต่อีก 3 เดือนต่อมา อังกฤษ และ ฝรั่งเศส ซึ่งหวาดระแวงการขยายอิทธิพลของรัสเซียในคาบสมุทรบอลข่านก็ได้ร่วมมือกับเยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี และ อิตาลี จัดการประชุมใหญ่แห่งเบอร์ลินขึ้นระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม ปี 1878 และบีบบังคับให้รัสเซียยอมรับสนธิสัญญาเบอร์ลินแทนสนธิสัญญาซาน สเตฟาโน 

สนธิสัญญาฉบับใหม่นี้ตัดทอนผลประโยชน์ของรัสเซียลงมากเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นในกลางปีคริสตศักราช 1914 รัสเซียที่อยู่ฝ่ายมหาอำนาจสัมพันธมิตรมีความคาดหวังขึ้นอีกครั้งที่จะได้ครอบครองดินแดนตุรกีซึ่งในคราวนี้อยู่ฝั่งมหาอำนาจกลาง

การครอบครองดินแดนออสโตมัน ของ รัสเซียตลอดคริสต์ศตวรรษที่ 19

เพื่อเปิดเส้นทางการเดินเรือจากเส้นทะเลดำลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนให้จงได้

ทั้งนี้เสนาบดีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจึงอ้างสิทธิรัสเซียเหนือกรุงคอนสแตนติโนเปิลและดินแดนบริเวณช่องแคบเขาดำเนินเรื่องอย่างจริงจังด้วยการส่งบันทึกไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อเรียกร้องสิทธิของรัสเซียเหนือดินแดนดังกล่าว

ในขณะเดียวกันผู้อำนวยการสถานบันโบราณคดีรัสเซียในกรุงคอนสแตนติโนเปิลซึ่งใฝ่ฝันให้รัสเซียเข้าครอบครองดินแดนตุรกีก็เสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมาการขึ้นเพื่อกำกับการสำรวจและอนุรักษ์โบราณสถานต่างๆ  aesexy   ในกรุงคอนสแตนติโนเปิลตั้งแต่ครั้งเป็นจักรวรรดิไบแซนไทน์ทันทีที่กองทัพรัสเซียเข้าสู่นครแห่งนี้

อังกฤษซึ่งเคยขัดขวางความพยายามของรัสเซียในการครอบครองดินแดนของจักรวรรดิออสโตมันมาตลอดคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในคราวนี้ได้มีท่าทีเปลี่ยนไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ดำเนินการทูตเอาใจรัสเซียเพื่อให้รัสเซียอยู่ร่วมกลุ่มพันธมิตรต่อไป

โดยไม่แยกไปทำความตกลงสันธิภาพกับเยอรมนีนดยบายคอนเกรทถูกใจชาติพันธมิตรในกลุ่มทำให้อังกฤษยอมรับการเรียกร้องดินแดนต่างๆและทำความตกลงลับระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสกับรัสเซียในเวลาต่อมาสองวันหลังจากกองทัพเรืออังกฤษพ่ายแพ้ตุรกีในการรบบริเวณช่องแคบรัฐบาลอังกฤษได้ลงนามในความตกลงคอนสแตนติโนเปิลในวันที่ 18 มีนาคม ปีคริสตศักราช 1915 ความตกลงนี้มีใจความสำคัญคือเมื่อสงครามสิ้นสุดลงโดยฝ่ายสัมพันธมิตรมีชัยชนะรัสเซียจะได้สิทธผนวกกรุงคอนสแตนติโนเปิลดินแดนฝั่งตะวันตกของช่องแคบ