ประวัติข้อมูลของประเทศอินเดีย

         เชื่อว่าหลายคนรู้จักประเทศอินเดียกันเป็นอย่างดีเนื่องจาก ข้อมูลของประเทศอินเดีย นั้นนับเป็นประเทศหนึ่งที่ติดอันดับที่มีประชากรมากที่สุดและอาจจะกล่าวได้ว่ามีประชากรน้อยกว่าประเทศจีนเพียงประเทศเดียวเท่านั้นสำหรับประเทศอินเดียยังนับเป็นประเทศที่มีขอทานมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นับเป็นประเทศที่มีความยากจนติดอันดับโลก

  เกี่ยวกับ ข้อมูลของประเทศอินเดีย นั้นได้มีการก่อตั้งตนเองขึ้นเป็นสาธารณรัฐขึ้นมาโดยตามข้อมูลแล้ววันชาติอินเดียคือวันที่ 26 เดือนมกราคมปีพุทธศักราช 2490 ซึ่งในวันดังกล่าวนั้นประเทศอินเดียจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเกิดขึ้น

โดยจะมีการจัดงานขึ้นในเมืองหลวงของประเทศอินเดียซึ่งก็คือเมืองนิวเดลีภายในเมืองจะมีการตกแต่งประดับประดาดอกไม้เอาไว้อย่างสวยงามมีการแห่ขบวนของช้างและมีการเดินสวนสนามกันด้วย

        อย่างไรก็ตามประเทศอินเดียนั้นนับเป็นประเทศที่มีความเก่าแก่ยาวนานมากประเทศหนึ่งเลยก็ว่าได้เนื่องจากประเทศอินเดียนั้นมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายหลายอย่างอีกครั้งยังมีข้อมูลสามารถระบุได้ว่าประเทศอินเดียนั้นมีมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาลหรือว่ามีอายุมากกว่าเกิน 2,500 ปีมาแล้วโดยในครั้งแรกนั้นว่ากันว่าประชาชนต่างก็อาศัยอยู่ตรงบริเวณแม่น้ำสินธุซึ่งเป็นแม่น้ำยุคแรกๆที่เป็นบ่อเกิดของอารยธรรมของคนเดียร์ 

         และพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดของประเทศอินเดียและมีผู้คนกล่าวขวัญถึงรวมถึงมีผู้คนรู้จักมากที่สุดนั่นก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งในบทเรียนของประวัติความเป็นมาของประเทศอินเดียในโรงเรียนไทยก็มีการพูดถึงพระเจ้าอโศกมหาราชเช่นเดียวกันโดยระบุว่าพระองค์นั้นคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่ง

และที่สำคัญพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์ที่นับถือศาสนาพุทธและมีการเผยแพร่ศาสนาพุทธให้มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ขึ้นครองราชย์เมื่อช่วงประมาณปีพุทธศักราช 274   แน่นอนว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ที่รู้จักพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นก็เนื่องจากว่ามีการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของไทยนั่นเอง

         สำหรับพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นนับได้ว่าเป็นผู้ที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่อีกทั้งยังเป็นกษัตริย์ที่มีความเก่งกาจสามารถในการออกศึกสงครามและพระองค์ยังเป็นผู้ที่สร้างสัญลักษณ์ของอินเดียขึ้นมาสัญลักษณ์ที่ว่านั้นก็คือเสาหิน

ซึ่งเป็นรูปสิงห์โดยพระองค์สร้างสัญลักษณ์นี้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการที่พระองค์นั้นพาผู้คนไปล้มละลายในการทำศึกสงครามถึงแม้ว่าการศึกสงครามของพระองค์นั้นจะสามารถคว้าชัยชนะมาให้พระองค์ได้ก็ตามที  

          และช่วงประมาณปีพุทธศักราช 2299 ประเทศอินเดียก็ตกเป็นประเทศในอาณานิคมของประเทศอังกฤษและกว่าที่จะสามารถมาเป็นเอกราชของตนเองได้ก็ต้องใช้เวลาหลายปีซึ่งเป็นช่วงปีพุทธศักราช 2490 นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.    ae บาคาร่า