ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ วัฒนธรรมของชุมชน

วันนี้เราจะมารู้จักกับเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนก่อนอื่นการมาทำความรู้จักกับคำว่าวัฒนธรรมกันก่อน 

ประเพณี หมายถึง สิ่งที่ต้องนิยมทำถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียมหรือจารีตนิยมศิ่งแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นนั้นมันก็จะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบข้างรวมไปถึงสังคมอีกด้วย

วัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่ขณะ เป็นแบบแผนหรือวิถีชีวิตของสังคมที่มีมาเป็นเวลายาวนานได้มีการปรับปรุง และ สืบทอดให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้แก่ ภาษา การแต่งกาย การทำความเคารพ ความคิดและความเชื่อเป็นต้น วัฒนธรรมและประเพณีแต่ละท้องถิ่นนั้นจะเป็นอย่างไร

งานประเพณีงานบุญบั้งไฟ หมายถึงประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีหนึ่งของภาดอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงของไทยมีความเชื่อว่าถ้าปฏิบัติตามบุญบั้งไฟฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลซึ่งจะนิยมจัดงานขึ้นกันในเดือน6ถือเป็นประเพณีที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยเพราะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันชาวอีสานมีความเชื่อว่าถ้าได้ปฏิบัติตามปีพเพณีบุญบั้งไฟฟ้าฝนนั้น

มันก็จะตกต้องในตามฤดูกาล และถ้าหากทำแล้วมันจะได้อะไร ถ้าปีใดจัดงานบุญปีพเพณีบุญบั้งไฟชาวอีสานมีความเชื่อกันว่าฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลเกิดความอุดมสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยงานบุญบั้งไฟจึงถือว่าเป็นงานประเพณีประจำปี

ที่สำคัญของชาวอีสานพอไกลจะถึงวันงานชาวอีสานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะกลับบ้านไปร่วมงานบุญบั้งไฟซึ่งเป็นงานที่ได้สร้างความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี นอกจากงานบุญบั้งไฟแล้วยังมีงานอื่นอีก  ประเพณีของแต่ละทิ้งถิ่นนั้นมันก็จะมีแตกต่างกันออกไป อย่างที่

ภาคกลางของเรา ก็จะมีประเพณีแข่งขันเรือยาว  

ประเพณีการแข่งเรือยาวเป็นการละเล่นที่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในชนบทที่อยู่อาศัยไกล้น้ำในช่วงของเดือน11และในเดือน12ชาวบ้านได้เว้นว่างจากการทำไร้ทำนาก็จะมีโอกาสได้พบปะกัน

แต่ในปัจจุบันประเพณีในการแข่งเรือยาวมันก็ยังมีเหลืออยู่บ้างและมันไม่มีอยู่มากเหมือนสมัยก่อนเพราะการดำรงด์ชีวิตได้มีการเปลี่ยนแปรงไปจากแต่ก่อน และในประเทศไทยนั้นก็จะมีประเพณีที่แตกต่างกันออกไปอย่าง

ประเพณีของภาคเหนือ ก็จะมีประเพณีปอยส่างลองหรือประเพณีบวชลูกแก้ว ประเพณีปอยส่างลอยก็คือ ประเพณีบวชลูกแก้วเป็นประเพณีของชาวไตหรือไทยใหญ่เกือบทั้งหมดจังหวัดแม่ห้องสอน

 

สนับสนุนโดย  next88