ตำนานหมู่บ้านหนองมน

       สำหรับหมู่บ้านหนองมนนั้นเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีซึ่งมีตำนานเล่าขานถึงที่มาที่ไปของชื่อหมู่บ้านผมรู้ว่าในสมัยโบราณนั้นคาดว่าจะมีอายุมากกว่า 100 ปีขึ้นไป

ในช่วงเวลาดังกล่าวที่หมู่บ้านแห่งนี้มีคนอยู่อาศัยกันเป็นจำนวนมากแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นชาวบ้านต่างก็พากันบาดเจ็บล้มตายเพราะไม่มีหมอมารักษาเนื่องจากสมัยโบราณนั้นการหาหมอรักษานั้นค่อนข้างหายาก

และยิ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญยิ่งไม่มีหมอเดินทางเข้ามารักษาทำให้คนในหมู่บ้านต่างก็พากันบาดเจ็บล้มตายอยู่มาวันหนึ่งได้มีพระสงฆ์รูปหนึ่งได้มาปักกลดธุดงค์อยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับหมู่บ้านดังกล่าว

ซึ่งตรงบริเวณที่พระธุดงค์ปักกลดนั้นมีหนองน้ำอยู่เมื่อชาวบ้านรู้ว่ามีพระธุดงค์มาปักกลดก็เดินทางมาทำบุญนำอาหารมาถวายรวมถึงมาขอร้องให้กับพระสงฆ์นั้นให้ช่วยเหลือปัดเป่าโรคภัยออกจากคนในหมู่บ้านด้วยพระสงฆ์องค์นี้นั้นมีเน็ตอัปเดต

และมีคาถาและเป็นพระสงฆ์ที่มีเมตตาธรรมจึงได้มีการเสกน้ำมนต์ขึ้นมาแล้วให้ชาวบ้านนั้นเอาไปดื่มกินเพื่อขจัดโรคภัยไข้เจ็บเมื่อชาวบ้านนำไปกินก็สามารถรักษาอาการป่วยได้เรื่องราวดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ออกไปชาวบ้านต่างก็พากันมารวมตัวขอน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากพระสงฆ์องค์

ดังกล่าวซึ่งจำนวนชาวบ้านที่เดินทางมาขอรับน้ำมนต์นั้นมีค่อนข้างมากทำให้พระสงฆ์นั้นทำน้ำมนต์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยแทบไม่ไหวจนในที่สุดชาวบ้านต่างก็พากันขุดบ่อน้ำตรงที่ผสมอยู่เพื่อขยายพื้นที่และให้พระสงฆ์นั้น

บริกรรมคาถาลงในบ่อน้ำดังกล่าว ทีเดียวแล้วชาวบ้านจะได้ตักไปดื่มกินซึ่งพระสงฆ์องค์นั้นก็ได้มีการทำน้ำมนต์ลงในหนองน้ำแห่งนั้นและเมื่อชาวบ้านต่างพากันไปปักเพื่อนกินก็สามารถขจัดโรคภัยไข้เจ็บได้จนในที่สุดก็สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ทั้งหมู่บ้านซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว

เพราะที่ลงดังกล่าวก็ได้เดินทางไปยังที่อื่นเพราะชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นก็พากันย้ายที่อยู่อาศัยตรงบริเวณที่มีหนองน้ำที่พระสงฆ์เคยทำเป็นน้ำมนต์เอาไว้และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีการตั้งชื่อหมู่บ้านดังกล่าวว่าหมู่บ้านน้องน้ำมนต์

โดยหวังว่าจะเป็นการแสดงความเคารพนับถือไปถึงพระภิกษุสงฆ์องค์นั้นที่ได้มีการช่วยเหลือชาวบ้านเอาไว้และพอเวลาผ่านไปเนิ่นนานจากหมู่บ้านหนองน้ำมนต์ก็กลายเป็นหมู่บ้านหนองมนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งทุกวันนี้หมู่บ้านหนองมน ยังคงมีอยู่มาจนถึงปัจจุบัน และชาวบ้านต่างก็เล่าตำนานนี้ให้กับลูกหลานได้ฟังสืบต่อกันมา

 

สนับสนุนโดย.    สูตรหวยยี่กี