3สถานที่สวยเหมือนโลกนิยาย

สำหรับใครที่ชื่นชอบท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ สิ่งมันได้เต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ตามธรรมชาติที่มันได้มีเมล็ดและดอกพันธุ์ไม้ต่างๆที่ได้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ ทั้งนี้ยังมีอีกหลากหลายสถานที่มากมายที่มันจะทำให้ตัวคุณนั้นอยากที่จะไปท่องเที่ยวกับมันซักครั้งหนึ่ง แล้วมันจะมีสถานที่ใดบ้างที่ลึกลับและมีความสวยงามที่ีจะช่วยให้คุณนั้นเข้ามาค้นหาเหมือนกับอยู่ในนิยายวันนี้เราขอนำเสนอสถานที่พิศวงที่ดูเหมือนกับเทพนิยาย

ป่าพรุท่าปอม คลองสองน้ำ

สำหรับป่าพรุท่าปอมนั้นได้ตั้วอยู่สถานที่บ้านหนองจิก ตำบลหนองขาม จังหวัดกระบี่ สถานที่ป่าเหล่านี้ได้มีสถานที่ที่ได้มีความสวยงามอยู่หลายที่ด้วยกัน ซึ่งมันได้มีถิ่นเริ่มมาจากแอ่งน้ำช่องพระแก้ว นอกจากมันได้มีน้ำที่ขาวใสสะอาดมันจนกระทั่ง

เราสามารถที่จะมองเห็นพื้นใต้น้ำและตัวปลา ซึ่งน้ำจากแห่งนี้ มันจะค่อยไหลลงมาบรรจบตรงกลางเพื่อที่จะลงไปสู่ท้องทะเลที่มันได้เป็นน้ำเค็มมันจึงได้ชื่อว่าคลองสองน้ำ

Tsngy de Bemaraha National Park

สำหรับสถานที่Tsngy de Bemaraha National Parkนั้นมันได้เป็นสถานที่อุทยานแห่งชาติที่ได้เป็นเขตรักษาธรรมชาติที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตก ที่หมู่เกาะมาดากัสการ์ เนื่องจากมันได้เป็นภูมิประเทศที่มีเหล่าหินปูนที่มันสามารถเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำมันจะมีลักษณะของพื้นที่แห่งนี้มันจะเต็มไปด้วยหินที่ได้มีปลายแหลมคม

เนื่องด้วยหินที่มันได้มีความแหลมคมที่มันอาจจะมองดูว่าแปลกตานี้โดยแต่เดิมแล้วมันเคยอยู่ด้านใต้น้ำ ซึ่งที่มันได้เป็นแบบนี้มันได้เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ลักษณะเจ้าหินเหล่านี้มันจึงได้โพ่ลพ้นน้ำขึ้นมาทั้งนี้มันก็ยังได้พัดกันลงน้ำอยู่หลายครั้ง เนื่องจากนี้มันยังได้ถูกน้ำกัดเซาะไปตามการเวลามันจึงงทำให้หินที่มีความแหลมคนเหล่านี้มันจึงได้กลายเป็นสถานที่สวยงาม

ป่าต้นเลือดมังกร

สำหรับต้นเลือดมังกรนั้นมันได้อยู่ที่ประเทศเยเมนในสถานที่แห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งมันได้เป็นป่าแห่งเดียวที่มันได้อยู่บนเกาะโซกอตต้า ที่มันได้เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ที่ประเทศอินเดียทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยเมนอีกด้วย ซึ่งสถานที่แห่งนี้ยังได้มีความสวยงามที่ได้มีความหากหลายด้านชีวภาพที่เยอะมากที่สุดของโลก

และสิ่งสำคัญมากที่สุดที่มันได้ทำชื่อเสียงให้กับหมู่เกาะแห่งนี้มันก็คือต้นไม่เลือดมังกรนั่นเอง ซึ่งมันได้เป็นต้นไม้ที่ไม่เหมือนกับต้นไม้ชนิดอื่นๆ ซึ่งมันจะมียางที่มีสีเหมือนกับเลือดคนหากใครสนใจที่อยากมาท่องเที่ยวแล้วละก็มันจะมีอยู่ที่เกาะแห่งนี้ที่เดียวเท่านั้น